H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Kontoret

Velkommen til sæson 2019

Kontoret holder lukket pinse lørdag, d. 8. juni 2019

Kontoret har første åbningsdag lørdag d. 6. april.

Vi forventer herefter at have åbent alle lørdage fra 10-12.

På et tidspunkt holder vi muligvis ferie - mere herom sene

Til orientering:

Der hersker (tilsyneladende) stadig forvirring ift. proceduren omkring byggetilladelser. Det eneste der ikke skal søges via kontoret er landzonetilladelsen. ALT ANDET skal igennem kontoret!

Præmievandring

Tirsdag d. 19. juni 2018 bliver der gået præmievandring.

Såfremt man IKKE ønsker indtræden i sin have i denne forbindelse bedes dette oplyst på mail: [email protected]

H/F ENGHAVEN passer på dine persondata. 

25. maj træder EUs Persondataforordning i kraft. Det betyder, at dine rettigheder og beskyttelsen af dine persondata styrkes. 

H/F Enghaven vil gerne oplyse dig om, at dine persondata i forbindelse med dit medlemskab udelukkende bliver anvendt til intern medlemsregistrering, udsendelse af havebladet, til brug for eventuel kontingenttræk og dermed ikke til andre formål, medmindre der gives eksplicit samtykke hertil.

Som følge heraf har H/F Enghaven nærværende privatlivspolitik for foreningens medlemsregister: 1. H/F Enghaven registrerer medlemmer med navn, cpr. nr., privatadresse, e-mailadresse(r), indmeldelsesdato og havenummer. Ethvert medlem har ret til aktindsigt i de registrerede oplysninger. 2. H/F Enghaven behandler de registrerede oplysninger som led i ajourføring og kontingentopkrævning, evt. udsendelse af rykkerskrivelser ved kontingentrestance samt i forbindelse enkeltsager, hvor medlemmer er direkte involveret. 3. Foreningen videregiver ikke de registrerede oplysninger uden retskendelse, eller uden det enkelte medlems eksplicitte samtykke. 4. H/F Enghaven sletter registrerede oplysninger, såfremt et medlem udmelder sig, slettes på grund af kontingentrestance, eksklusion eller efter anmodning herom.

På bestyrelsens vegne. Wolfgang Schmitz