H/F Enghaven


Havekultur er fællesskabskultur

Udvalg

Vurderingsudvalg

Vi afventer at der oprettes kursus for vores ny-valgte vurderings team. Såfremt du ønsker at få din have vurderet bedes du kontakte bestyrelsen, gerne på mail: [email protected]

OBS! Vær opmærksom på at en vurdering koster

500 kr. som skal betales kontant når vurderingsfolkene kommer!

Bladudvalg

Benedikte, Anja, Heidi B.H. og Thomas

Nyt fra bladudvalget:

Stof til havebladet bedes indleveret i postkasse ved kontoret eller på mail: [email protected]

senest 14 dage fra d.d.

venlig hilsen det nye havebladsudvalg.